Praktische zaken
De repetities

Tijden: maandagavonden van 19.30-22.00

Locatie: Kandelaarkerk, Heiligenbergerweg 64, Amersfoort

De meeste repetities vinden plaats onder leiding van onze dirigent Samuel Tamarit Otero. Daarnaast repeteren we ook geregeld onder leiding van specifieke strijkers- of blazersrepetitoren.

Repetitieweekend

Een keer per jaar gaan we met z’n allen gezellig een weekend weg. We repeteren dan twee dagen met z’n allen op een mooie locatie buitenaf. We koken zelf, hebben tijd voor kamermuziek of een wandeling en natuurlijk na afloop lekker bijkletsen met een drankje!

Lidmaatschap

Als je lid wilt worden van Flehite, en er is plek, mag je eerst ca. 4 repetities meespelen. Daarna overleggen we met jou, de concertmeester, aanvoerder en de dirigent hoe het meespelen van beide kanten bevalt. Als duidelijk is dat je past binnen het orkest en je graag wilt blijven, dan kan dat. Zo niet, dan is het ook duidelijk. En mocht het niet eenduidig zijn, dan brengt een auditie uitkomst.

De contributie is € 265 per jaar; dit bedrag omvat de bijdrage voor alle repetities, concerten en het jaarlijkse repetitieweekend. Voor studenten en mensen met een inkomen onder het minimumloon geldt (in overleg) een gereduceerd tarief. De contributie moet voldaan worden voor ingang van het nieuwe kalenderjaar.