Repetities

Repetitiedag en -tijd

  • Repetities zijn op maandagavond van 19.30u tot 22.00u.
  • De laatste jaren is de traditie groeiende dat we met het orkest op repetitieweekend buiten de stad gaan. In april 2014 zijn we in de Panoven geweest; in april 2012 waren we bij Beusink in de Achterhoek. In maart 2011 en maart 2010 zijn we naar de Panoven geweest; in april 2004 zijn we een weekend naar Kasteel Heemskerk geweest, in 2003 zijn we naar .... ergens in Overijssel ... geweest. Op een van de laatste ledenvergaderingen vond eigenlijk iedereen het leuk om elk jaar op weekend te gaan (tenzij er een tournee is natuurlijk).

Locatie

  • De repetities op maandagavond vinden plaats in zaal 4:12 op de vierde verdieping van Muziekschool Eemhuis te Amersfoort.

Lidmaatschap

Als je lid wilt worden van Flehite, en er is plek, mag je eerst ca. 4 repetities meespelen. Daarna overleggen we met jou, de concertmeester, aanvoerder en de dirigent hoe het meespelen van beide kanten bevalt. Als duidelijk is dat je past binnen het orkest en je graag wilt blijven, dan kan dat. Zo niet, dan is het ook duidelijk. En mocht het niet eenduidig zijn, dan brengt een auditie uitkomst.

De contributie is 215 per jaar; dit bedrag omvat de bijdrage voor alle repetities, concerten en het jaarlijkse repetitieweekend. Voor studenten en mensen met een inkomen onder het minimumloon geldt (in overleg) een gereduceerd tarief. De contributie moet voldaan worden voor ingang van het nieuwe kalenderjaar.


View My Stats